<
Producenci
Bestsellery
KOLORY KASKÓW BUDOWLANYCH - CO OZNACZAJĄ 0

Przepisy nie precyzują kolorów kasków na budowie wydawanych odpowiednim grupom pracowników. To, jakie kolory kasków na budowie będą noszone przez poszczególnych pracowników, stanowi kwestię regulacji ustalanych wewnątrz zakładu pracy.

przyjęło się natomiast, że:

 

 •     kask czarny – inspektor nadzoru autorskiego lub architekt;     
 •     kask zielony – pracownik BHP;
 •     kask pomarańczowy – geodeta;
 •     kask czerwony – praktykant, stażysta lub gość, inwestor;
 •     kask żółty – pracownik fizyczny;
 •     kask niebieski – elektryk, operator maszyn, energetyk lub osoba, która pracuje na wysokościach;     
 •     kask biały – inspektor nadzoru, inżynierowie (w tym inżynier budowy) oraz kierownik budowy.
 •     kask inne kolory - w przypadku większego podziału fukcji, lub w celu szczególlbego wyróżnienia grupy lub osoby, np. kolor różowy
Apteczki zakładowe - na co zwrócić uwagę. 0
Apteczki zakładowe - na co zwrócić uwagę.

Apteczki zakładowe do nieodłącznego elementu obowiązującego każdego zakładu pracy. Mają one na celu zapewnienie pomocy w przypadkach wypadków i chorób. Warto zwrócić uwagę na kilka spraw dotyczących kwestii, które zostaną wprowadzone na początku przygotowania apteczki zakładowej.

 

czytaj całość »
BHP w branży sprzątającej 0
BHP w branży sprzątającej

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest dodatkowym podatkiem w każdej branży, w tym w branży sprzątającej. Pracownicy usług sprzątających narażeni są na wiele zadań związanych z wykonywanymi zadaniami. Dlatego też, przestrzeganie zasad BHP jest podstawą, aby niebezpieczeństwem i działaniem zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Oto najważniejsze wskazówki dotyczące BHP w branży sprzątającej:

 1. Używanie sprzętu i narzędzi Pracownicy sprzątający powinni korzystać ze sprzętu i narzędzi, które pomagają im w wykonywaniu pracy w sposób bezpieczny i skuteczny. Należy również dbać o zwykły przegląd i konserwację sprzętu, aby uwzględnić dodatkowe składniki i niebezpieczeństw.

 2. Zapewnienie środków ochrony osobistej Pracownicy sprzątający powinni korzystać z pomocy środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, gogle, maski, zabezpieczenia na buty czy kaski. Dzięki temu unikną kontakt z szkodliwymi działaniami, jak również urazów i korzyści.

 3. Dbanie o dobre oznakowanie miejsc pracy Ważne jest, aby odpowiednio opisywać miejsca pracy, na których wykonywane są czynności sprzątania. Dzięki temu pracownicy mieli podjąć działania, które stwarzają te miejsca, oraz wiedzą, jakie środki należy zastosować.

 4. Odpowiednie szkolenia pracowników Pracownicy sektora usług sprzątających powinni być odpowiednio przeszkoleni, aby mieć wiedzę na temat zasad BHP oraz wiedzieć, jakie standardy obowiązują w trakcie pracy. Szkolenia powinny być badane i badane w sposób kompleksowy.

 5. Wykonywanie pracy w jednostce W branży sprzątającej często pracuje w ramach, dlatego ważne jest, aby pracownicy współpracowali ze sobą i zgodnie z normą BHP. Przykładem może być użycie liczby pracowników przy wykonywaniu czynności, które pomogą się z podnoszeniem zadania czy pracy na wysokości.

 6. Dbanie o warunki pracy Ostatnim, ale równie ważne jest dbanie o warunki pracy. Pracownicy sprzątający powinni mieć dostęp do wody, mydła oraz środki dezynfekujące.

BHP w branży gastronomicznej - najważniejsze zalecenia 0
BHP w branży gastronomicznej - najważniejsze zalecenia

W branży gastronomicznej, tak jak w każdej innej branży, BHP jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa oraz pracowników. Pracownicy gastronomii są narażeni na wiele różnych czynników, takich jak przecięcia, oparzenia, związane z podnoszeniem kryteriów czy zatrucia pokarmowe. Dlatego warto wprowadzić kilka zasad, które pomogą w takiej sytuacji.

 1. Zachowanie higieny W gastronomii bardzo ważne jest zachowanie wysokiej czystości i higieny. Pracownicy powinni regularnie myć ręce oraz stosować środki dezynfekcyjne, a także dbać o czystość sprzętu, narzędzia i powierzchnię właściwą. szczególną uwagę należy zwrócić na stan sanitarny kuchni, toalety i produkty, w tym produkty spożywcze.

 2. Bezpieczne przygotowywanie i przygotowywanie żywności W gastronomii ważne jest również bezpieczne przygotowywanie i przygotowywanie żywności. Produkty, które powinny być uwzględnione w warunkach temperaturowych, aby wspierać rozwój bakterii. Przygotowywanie środków pomocniczych w czystych warunkach, z użyciem wyposażenia i narzędzi, a także z dodatkiem środków higienicznych.

 3. Ochrona przed urazami Pracownicy gastronomii są narażeni na urazy, takie jak przecięcie wdzięczności czy oparzenia. Dlatego ważne jest, aby chronić środki ochronne, takie jak rękawice ochronne i fartuchy. Pracownicy powinni również być odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu i narzędzi oraz stosowania zasad bezpieczeństwa.

 4. Odpowiednie wyposażenie W kuchni gastronomicznej ważne jest wyposażenie, które pozwala na bezpieczne i efektywne działanie pracy. W kuchni stosowane są urządzenia, które spełniają normę bezpieczeństwa, a ich stosowanie nie wiąże się z określonymi zagrożeniami dla pracowników.

 5. Przestrzeganie przepisów BHP Ostatnim, ale nie mniej ważnym zaleceniem jest przestrzeganie przepisów BHP. Pracodawcy powinni przestrzegać o to, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Warto również regularnie stosować szkolenia i kontrole, aby stosować bezpieczne warunki pracy.

czytaj całość »
PRACA NA WYSOKOŚCI 0

Praca na wysokościach do jednego z najwyższych zadań i zajęć w branży budowlanej i przemysłowej. Wymaga ona nie tylko wyposażenia sprzętu i w interfejsie modułów, ale także ścisłego połączenia procedury i normy bezpieczeństwa. W zamieszczaniu na blogu przedstawiam informacje na temat pracy na wysokościach, przepisów i zasad, które należy przestrzegać.

Praca na wysokościach może być wykonywana na wiele sposobów, w tym na rusztowaniach, drabinach, podnośnikach koszowych, linach czy platformach. Każdy z tych metod ma swoje wady i zalety, a wybór sposobu pracy zależy od specyfiki zadań oraz warunków panujących na miejscu pracy.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w pracy na wysokościach. Dlatego przed wprowadzeniem do pracy należy wspierać szkolenia i uczyć się z procedurami bezpieczeństwa. Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, takie jak kaski, pasy bezpieczeństwa czy buty specjalne. Należy również zadbać o stan techniczny i sprawność używanego sprzętu, a przypadek w każdym przypadku użycia lub uszkodzenia, a następnie o ile to możliwe.

Przy pracy na wysokościach należy również przestrzegać zasad i norm bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na chodzenie po powierzchniach zbyt stromych czy pochylonych, skakania lub spadania. Należy również zastosować odległość od krawędzi i mocowania schodów, schodów, czy drzwi. Ważne jest również przestrzeganie zasad pracy w grupie, a także występowanie objawów w tygodniu, aby ostrzec innych przed niebezpieczeństwem.

Dokładnie, kontrola jakości prac jest równie ważna jak przestrzeganie procedur i norm bezpieczeństwa. Pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad pracami powinni regularnie sprawdzać, czy praca jest wykonywana zgodnie z wymogami i normami, a także monitorować stan techniczny sprzętu używanego.

praca, praca na wysokościach jest niebezpieczna, ale równa w wielu branżach przemysłowych i budowlanych. Wymaga ona nie tylko wyposażenia sprzętu iw interfejsach, ale także ścisłych procedur i norm bezpieczeństwa.

INSTRUKCJE DOSTĘPNE 0

SPIS TREŚCI:

 

 1. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZEŃ POD NAPIĘCIEM str.  1
 2. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) str.  2
 3. INSTRUKCJA BHP BEZPIECZNEJ OBSŁUGI TOKAREK DO METALI str.  3
 4. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KRAJARKI JEDNONOŻOWEJ str.  4
 5. INSTRUKCJA BHP PRZY MAGAZYNOWANIU l STOSOWANIU PODCHLORYNU SODOWEGO DO UZDATNIANIA WODY str.  5
 6. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MASZYNY OFFSETOWEJ str.  6
 7. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ŁADOWANIA BATERII AKUMULATORÓW str.  7
 8. INSTRUKCJA BHP ZASAD BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ l INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH                       str.  8
 9. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH l ODPYLAJĄCYCH                                                      str.  9
 10. INSTRUKCJA BHP RĘCZNEGO PRZEWOŻENIA TOWARÓW str. 10
 11. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WÓZKA AKUMULATOROWEGO str. 11
 12. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W MAGAZYNIE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA str. 12
 13. INSTRUKCJA BHP W GABINECIE ZABIEGOWYM str. 13
 14. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH          str. 14
 15. INSTRUKCJA BHP W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM str. 15
 16. INSTRUKCJA BHP POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI str. 16
 17. INSTRUKCJA BHP DLA HYDRAULIKA W ZAKŁADZIE str. 17
 18. INSTRUKCJA BHP PRZY MAGAZYNOWANIU l STOSOWANIU PODCHLORYNU SODOWEGO DO UZDATNIANIA WODY str. 19
 19. INSTRUKCJA BHP PRZY POSŁUGIWANIU SIĘ RĘCZNYMI NARZĘDZIAMI O NAPĘDZIE MECHANICZNYM PRZY

         OBRÓBCE METALI  I DREWNA                                                                                                                                                         str. 20

 1. INSTRUKCJA BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC LAKIERNICZYCH          str. 21
 2. INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI I KONSERWACJI SZLIFIERKI DWUTARCZOWEJ                                                                           str. 22
 3. INSTRUKCJA BHP DO OBSŁUGI SPRĘŻARKI POWIETRZA str. 23
 4. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO str. 24
 5. INSTRUKCJA BHP DLA MECHANIKA SAMOCHODOWEGO                                                                str. 26
 6. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI str. 29
 7. INSTRUKCJA BHP OGÓLNA str. 30
 8. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI FREZARKI str. 31
 9. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI NOŻYC GILOTYNOWYCH str. 33
 10. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI SZLIFIERKI str. 35
 11. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI TOKARKI str. 36
 12. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI WIERTARKI STOŁOWEJ str. 37
 13. INSTRUKCJA BHP DLA HURTOWNI str. 39
 14. INSTRUKCJA BHP DLA SPRZĄTACZKI str. 40
 15. INSTRUKCJA BHP DLA ELEKTRYKA str. 41
 16. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU str. 43
 17. INSTRUKCJA BHP PODCZAS PRACY Z KWASAMI str. 44
 18. INSTRUKCJA BHPDLA WYSOKOCIŚNIENIOWEJ MASZYNY CZYSZCZĄCEJ MARKI KARCHER str. 45
 19. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SPALINOWEJ KOSIARKI DO TRAWY str. 46
 20. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH MECHANICZNE NOŻYCE DO BLACHY str. 48
 21. INSTRUKCJA BHP DLA STANOWISKA PRACY - OBSŁUGA WTRYSKARKI str. 50
 22. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI WYWAŻARKI KÓŁ SAMOCHODOWYCH str. 51
 23. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PILARKI SPALINOWEJ str. 52
 24. INSTRUKCJA BHP PODCZAS OBSŁUGI I  KONSERWACJI PRASY HYDRAULICZNEJ KRAWĘDZIOWEJ TYP HAP 160  

         MT-1477                                                                                                                                                                                              str. 55

 1. INSTRUKCJA BHP DLA ŚLUSARZA str. 56
 2. INSTRUKCJA BHP PRZY SPAWANIU ELEKTRYCZNYM str. 59
 3. INSTRUKCJA BHP PRZY SPAWANIU GAZOWYM str. 60
 4. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACY ZE ZGRZEWARKĄ str. 61
 5. INSTRUKCJA BHP PRZY EKSPLOATACJI KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH str. 62
 6. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE BIEŻNI ELEKTRYCZNEJ str. 64
 7. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ROWERU TRENINGOWEGO str. 65
 8. INSTRUKCJA BHP DLA SIŁOWNI OŚRODKA SPORTOWEGO str. 66
 9. INSTRUKCJA BHP DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO - HALI SPORTOWEJ str. 67
 10. INSTRUKCJA BHP DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO – PŁYWALNI str. 68
 11. INSTRUKCJA BHP OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH   PRACOWNIKÓW                                                                                      str. 69
 12. INSTRUKCJA BHP PRZY CZYSZCZENIU I KONSERWACJI BRONI STRZELECKIEJ str. 70
 13. INSTRUKCJA BHP DLA DEKARZA str. 71
 14. INSTRUKCJA BHP DLA ZBROJARZA-BETONIARZA str. 72
 15. INSTRUKCJA BHP DLA MALARZA BUDOWLANEGO str. 73
 16. INSTRUKCJA BHP DLA PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO str. 74
 17. INSTRUKCJA BHP PODCZAS OBSŁUGI MASZYNY INTROLIGATORSKIEJ – BIGÓWKI                                                              str. 75
 18. INSTRUKCJA BHP DLA MYJNI AUTOBUSÓW                                                                                                                                str. 76
 19. INSTRUKCJA BHP PRZY WYKONYWANIU PRACY W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM str. 77
 20. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH str. 79
 21. INSTRUKCJA BHP OGÓLNA DLA HURTOWNI str. 80
 22. INSTRUKCJA BHP EKSPLOATACJA KOTŁÓW GAZOWYCH I OLEJOWYCH str. 82
 23. INSTRUKCJA BHP EKSPLOATACJA KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH                                                str. 84
 24. INSTRUKCJA BHP DLA KIEROWCY POJAZDU SAMOCHODOWEGO str. 86
 25. INSTRUKCJA BHP DLA MAGAZYNU TARCICY str. 87
 26. INSTRUKCJA BHP MONTAŻU ARMATURY LUB KSZTAŁTKI NA CZYNNYM GAZOCIĄGU PE NISKIEGO CIŚNIENIA str. 89
 27. INSTRUKCJA BHP MONTAŻU ARMATURY LUB KSZTAŁTKI NA CZYNNYM GAZOCIĄGU PE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA str. 91
 28. INSTRUKCJA BHP NAPRAWY GAZOCIĄGU PE NISKIEGO CIŚNIENIA ZA POMOCĄ DWÓCH ELEKTROMUF str. 93
 29. INSTRUKCJA BHP NAPRAWY GAZOCIĄGU PE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PRZY ZASTOSOWANIU DWÓCH ELEKTROMUF str. 95
 30. INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH str. 97
 31. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI BETONIARKI str. 98
 32. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI DZIELARKI str. 99
 33. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI ELEKTRODRĄŻARKI                                          str.100
 34. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI ELEKTRONARZĘDZI          str.101

 

 

 

 

 1. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI FREZARKI          str.103
 2. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI FREZARKI DOLNOWRZECIONOWEJ DO DREWNA          str.104
 3. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI HEBLARKI GRUBOŚĆIÓWKI          str.106
 4. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI KLEJARKI ODZIEŻOWEJ          str.108
 5. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI KLESZCZY OGŁUSZAJĄCYCH          str.109
 6. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA Z MONITOREM EKRANOWYM          str.110
 7. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI KOPARKO – ŁADOWARKI          str.111
 8. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI KRAJALNICY PIECZYWA          str.113
 9. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE LAMINATORA          str.114
 10. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MALARNI PROSZKOWEJ          str.115
 11. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ                                          str.116
 12. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MASZYN SZYJĄCYCH          str.118
 13. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MASZYNKI DO MIĘSA          str.119
 14. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MIESZARKI          str.121
 15. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MŁOTA WYBURZENIOWEGO          str.122
 16. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MONTAŻOWNICY          str.123
 17. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NACZEP          str.124
 18. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI NOŻYC GILOTYNOWYCH          str.125
 19. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI OCZYSZCZARKI BĘBNOWEJ          str.126
 20. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI OKLEJARKI PŁYT WIÓROWYCH          str.127
 21. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI OSADZAKA HILTI          str.128
 22. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI PATELNI ELEKTRYCZNEJ          str.129
 23. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI PIECA PIEKARNICZEGO str.130
 24. INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI PIŁY DO CIĘCIA ASFALTU          str.131
 25. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI PIŁY DO CIĘCIA BETONU STIHL          str.132
 26. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI PIŁY TARCZOWEJ DO CIĘCIA MIĘSA I KOŚCI          str.133
 27. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI PIŁY TAŚMOWEJ DO DREWNA          str.134
 28. INSTRUKCJA BHP DLA PRAS DO METALU          str.135
 29. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI PRASOWALNICY          str.136
 30. INSTRUKCJA BHP ROBOTY BUDOWLANE-RUSZTOWANIA          str.137
 31. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI RUSZTOWANIA JEZDNEGO RJ 1100          str.138
 32. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SEKRETARIATU          str.139
 33. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SUSZARNI DO DREWNA          str.140
 34. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI SUWNIC ELEKTRYCZNYCH          str.141
 35. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI SZLIFIERKI          str.145
 36. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE TELEFAKSU          str.146
 37. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI TOKARKI          str.147
 38. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI TRZONU KUCHENNEGO GAZOWEGO          str.148
 39. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WIBRATORA POWIERZCHNIOWEGO          str.149
 40. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI WIBRATORA WGŁĘBNEGO ELEKTRYCZNEGO          str.150
 41. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI WIERTARKI STOŁOWEJ          str.151
 42. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI WILKA          str.152
 43. INSTRUKCJA BHP DLA WÓZKA JEZDNIOWEGO I PODNOŚNIKOWEGO          str.154
 44. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WTRYSKARKI          str.156
 45. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI WYWAŻARKI KÓŁ SAMOCHODOWYCH          str.158
 46. INSTRUKCJA BHP W ZAKRESIE OBSŁUGI ŻURAWI          str.159
 47. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI KSEROKOPIARKI          str.161
 48. INSTRUKCJA BHP ODPOWIETRZENIA I ZAGAZOWANIA ODCINKA GAZOCIĄGU PE, NISKIEGO I ŚREDNIEGO CIŚNIENIA str.162
 49. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH          str.163
 50. INSTRUKCJA BHP DLA PRAC DEKARSKICH          str.164
 51. INSTRUKCJA BHP DLA ROBÓT MALARSKICH          str.165
 52. INSTRUKCJA BHP DLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH          str.166
 53. INSTRUKCJA BHP PODCZAS PRZEMIESZCZANIA RĘCZNEGO PRZEDMIOTÓW NIEPORĘCZNYCH (MEBLI)          str.167
 54. INSTRUKCJA BHP DLA SERWISU ELEKTRONICZNEGO          str.169
 55. INSTRUKCJA BHP ŚLUSARSTWO          str.170
 56. INSTRUKCJA BHP USUWANIA I ZABEZPIECZENIA NIEWIELKICH NIESZCZELNOŚCI NA GAZOCIĄGU

         PE NISKIEGO LUB ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PRZY ZASTOSOWANIU DWUDZIELNEJ OBEJMY STALOWEJ                       str.171

 1. INSTRUKCJA BHP USUWANIA NIEWIELKICH NIESZCZELNOŚCI NA GAZOCIĄGU PE NISKIEGO

         CIŚNIENIA PRZY ZASTOSOWANIU ELEKTROMUFY LUB ELEKTROSIODŁA NAPRAWCZEGO                                           str.172

 1. INSTRUKCJA BHP USUWANIA NIEWIELKICH NIESZCZELNOŚCI NA GAZOCIĄGU PE ŚREDNIEGO

         CIŚNIENIA PRZY ZASTOSOWANIU ELEKTROMUFY LUB ELEKTROSIODŁA NAPRAWCZEGO                                           str.174

 1. INSTRUKCJA BHP WŁĄCZANIA SIĘ DO CZYNNEGO GAZOCIĄGU PE NISKIEGO LUB ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PRZY

         ZASTOSOWANIU URZĄDZENIA DO HERMETYCZNEGO NAWIERCANIA OTWORÓW - ODGAŁĘZIENIE DO DN 160 MM         str.176

 1. INSTRUKCJA BHP WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH (WYKOPY)          str.178
 2. INSTRUKCJA BHP ZAMONTOWANIA LUB WYMONTOWANIA ZAŚLEPKI NA GAZOCIĄGU PE NISKIEGO CIŚNIENIA str.179
 3. INSTRUKCJA BHP DLA AUTOKLAWÓW          str.181
 4. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACY WYPOSAŻONYM W KOMPUTER          str.182
 5. INSTRUKCJA BHP PODSTAWOWE ZASADY I WYMAGANIA BHP PRZY UŻYTKOWANIU MASZYN I INNYCH

         URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH                                                                                                                                                    str.183

 1. INSTRUKCJA BHP DLA STUDENTÓW SGSP ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W LABORATORIUM HYDROMECHANIKI str.185
 2. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WYPARZACZA GASTRONOMICZNEGO          str.186
 3. INSTRUKCJA BHP DLA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W LABORATORIUM ZAKŁADU WSPÓŁPRACY

         BUDOWLI  Z PODŁOŻEM                                                                                                                                                           str.188

 1. INSTRUKCJA BHP OGÓLNA PRZY OBSŁUDZE PATELNI ELEKTRYCZNEJ          str.190
 2. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW HANDLOWYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ          str.192
 3. INSTRUKCJA BHP DLA OPERATORA KOPARKI          str.194
 4. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PRASY MIMOŚRODOWEJ          str.196
 5. INSTRUKCJA BHP DLA EKSPEDYTORA POCZTY ZAKŁADOWEJ          str.198
 6. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH PRACĘ BIUROWĄ          str.201
 7. INSTRUKCJA BHP NA STACJI PALIW (STAŁEJ)          str.203
 8. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ZGRZEWAREK PUNKTOWYCH          str.204

 

 

 

 

 1. INSTRUKCJA BHP PRZY CIĘCIU METALI GAZEM PROPAN-BUTAN          str.206
 2. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ZŁAMYWAREK (FALCEREK) PRZEZNACZONYCH DO ZADRUKOWANYCH

         ARKUSZY                                                                                                                                                                                     str.208

 1. INSTRUKCJA BHP DLA SPAWACZA GAZOWEGO          str.210
 2. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH          str.212
 3. INSTRUKCJA BHP DLA KONSERWATORA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM          str.214
 4. INSTRUKCJA BHP DLA ELEKTRYKA NA BUDOWIE          str.216
 5. INSTRUKCJA BHP PRZY WYŻARZANIU POŁĄCZEŃ SPAWANYCH          str.218
 6. INSTRUKCJA BHP DLA MURARZA          str.220
 7. INSTRUKCJA BHP DLA ORGANIZATORÓW PLACU BUDOWY          str.222
 8. INSTRUKCJA BHP PRZY PRODUKCJI I UŻYTKOWANIU SZKLANYCH WŁÓKIEN          str.225
 9. INSTRUKCJA BHP PRZY CZYNNOŚCIACH ZAWODOWYCH CUKIERNIKA          str.227
 10. INSTRUKCJA BHP PRZY CZYNNOŚCIACH ZAWODOWYCH PIEKARZA          str.229
 11. INSTRUKCJA BHP DLA DŁUTOWACZA METALI          str.231
 12. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI DWUTARCZOWEJ DO CYKLICZNEGO OSTRZENIA NARZĘDZI          str.233
 13. INSTRUKCJA BHP DLA BLACHARZA-LAKIERNIKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH          str.235
 14. INSTRUKCJA BHP PRZY POSŁUGIWANIU SIĘ OSADZAKIEM DO WBIJANIA KOŁKÓW          str.238
 15. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU ŁADOWANIA AKUMULATORÓW          str.240
 16. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PRASY HYDRAULICZNEJ          str.242
 17. INSTRUKCJA BHP PRZY TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH          str.244
 18. INSTRUKCJA BHP DLA USTAWIAJĄCYCH RUSZTOWANIA          str.246
 19. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WTRYSKARKI          str.248
 20. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU MONTERA URZĄDZEŃ I APARATURY NA WYSOKOŚCI          str.250
 21. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WYTACZARKI          str.252
 22. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU WULKANIZATORA OPON I DĘTEK POJAZDÓW MECHANICZNYCH          str.254
 23. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE RĘCZNEJ SZLIFIERKI PNEUMATYCZNEJ          str.256
 24. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU KOWALA          str.258
 25. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SPRĘŻAREK          str.260
 26. INSTRUKCJA BHP PRZY MAGAZYNOWANIU BUTLI Z GAZAMI SPAWALNICZYMI          str.262
 27. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI HEBLARKI GRUBOŚĆIÓWKI          str.263
 28. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE STRUGARKI WYRÓWNIARKI          str.265
 29. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE STRUGARKI – WYRÓWNIARKI (GRUBOŚCIÓWKI)          str.267
 30. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI MASZYNY WIELOCZYNNOŚCIOWEJ (FREZARKI – FELCARKI)          str.269
 31. INSTRUKCJA BHP KORZYSTANIA Z SAUNY          str.270
 32. INSTRUKCJA BHP RĘCZNE NOŻYCE DŹWIGNIOWE DO CIĘCIA BLACH          str.271
 33. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE BEMARA          str.272
 34. INSTRUKCJA BHP PRZY CIĘCIU PLAZMOWYM          str.273
 35. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE DŹWIGNIKA          str.274
 36. INSTRUKCJA BHP DLA ODLEWNI          str.275
 37. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE DOZOWNIKA DO MĄKI          str.276
 38. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE DZIELARKI CHLEBOWEJ          str.277
 39. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GAŚNICY ŚNIEGOWEJ          str.278
 40. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GAŚNICY PROSZKOWEJ          str.279
 41. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GIĘTARKI HYDRAULICZNEJ DO RUR INSTALACYJNYCH          str.280
 42. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU HAKOWEGO          str.281
 43. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KASY FISKALNEJ          str.282
 44. INSTRUKCJA BHP DLA LISTONOSZY          str.283
 45. INSTRUKCJA BHP ZACHOWANIA HIGIENY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW W UBOJNI I MASARNI          str.284
 46. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MASZYNY SZTANC TYGIEL          str.285
 47. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MIESZARKI DO CIASTA          str.286
 48. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NADZIEWARKI PNEUMATYCZNEJ          str.287
 49. INSTRUKCJA BHP PRZY OCZYSZCZANIU ELEMENTÓW METALOWYCH ZA POMOCĄ PIASKU, ŻUŻLA LUB ŚRUTU str.288
 50. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE HYDRAULICZNEGO PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO          str.289
 51. INSTRUKCJA BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT CIESIELSKICH          str.290
 52. INSTRUKCJA SANITARNA W PRODUKCJI I OBROTU MIĘSEM MIELONYM          str.291
 53. INSTRUKCJA SANITARNA W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA PRÓBEK ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH          str.292
 54. INSTRUKCJA BHP PRZEPISY PRZY PRACY Z KWASAMI          str.293
 55. INSTRUKCJA BHP PRZY ROBOTACH POSADZKARSKICH          str.294
 56. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ROGALIKARKI          str.295
 57. INSTRUKCJA BHP PRZY SKŁADOWANIU MATERIAŁÓW Z DREWNA          str.296
 58. INSTRUKCJA BHP SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE TOWARÓW  W  SKLEPIE                                                             str.297
 59. INSTRUKCJA BHP PRACY DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA SKŁADACH ODBIORU BURAKÓW CUKROWYCH          str.298
 60. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SUSZARNI DO DREWNA          str.299
 61. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SZAF CHŁODNICZYCH                                                                                               str.300
 62. INSTRUKCJA BHP PRZY ROBOTACH SZKLARSKICH          str.301
 63. INSTRUKCJA OGÓLNA BHP W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PUBLICZNYCH          str.302
 64. INSTRUKCJA BHP W PRALNICH I FARBIARNIACH          str.303
 65. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WAŁKOWARKI  DO  CIASTA                                                                                        str.304
 66. INSTRUKCJA BHP W ZAKŁADZIE WULKANIZACYJNYM          str.305
 67. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO ZMYWANIA NACZYŃ          str.306
 68. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE AGREGATU DO TYNKOWANIA MECHANICZNEGO                                                  str.307
 69. INSTRUKCJA BHP BEZPIECZNEJ OBSŁUGI STRUGAREK DO METALI          str.308
 70. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WYWAŻARKI DO KÓŁ          str.309
 71. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU KASJERKI W SKLEPIE (MARKECIE)          str.310
 72. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE LASERA KLASY III B1          str.311
 73. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ          str.312
 74. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACY W STUDZIENKACH, KANAŁACH SIECI KANALIZACYJNEJ ORAZ W ZBIORNIKACH

         GNILNYCH                                                                                                                                                                                   str.313

 1. INSTRUKCJA BHP WARTOWNIKA STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ (BEZ BRONI)          str.315
 2. INSTRUKCJA BHP W WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI                                                                                                                 str.316
 3. INSTRUKCJA BHP ZASADY OBSŁUGI ODŻELAZIACZA          str.317

 

 

 

 

 1. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE  KUCHENKI  MIKROFALOWEJ                                                                                    str.318
 2. INSTRUKCJA BHP EKSPLOATACJI KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

         W STACJI NN                                                                                                                                                                               str.319

 1. INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI CZOPIARKI          str.320
 2. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJACYCH WYCIĄGARKĘ BUDOWLANĄ          str.322
 3. INSTRUKCJA BHP I PPOŻ. PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO          str.324
 4. INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI OKLEJARKI PŁYT WIÓROWYCH          str.325
 5. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH NA DRABINIE          str.326
 6. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ŁOPATY MECHANICZNEJ                                          str.328
 7. INSTRUKCJA BHP PRACY PRZY OBSŁUDZE TRAKA          str.329
 8. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZENIA PRZEJEZDNEGO DO PRODUKCJI KRĘGÓW          str.331
 9. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KRAJALNICY DO SERÓW          str.332
 10. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MŁYNKA DO TARTEJ BUŁKI TYP - ZM 09          str.333
 11. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZENIA DO PAKOWANIA FOLIĄ ROZCIĄGLIWĄ          str.334
 12. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ZBROJARSKICH          str.335
 13. INSTRUKCJA BHP TABORET PODGRZEWCZY ELEKTRYCZNY TE – 3A          str.336
 14. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ZAGĘSZCZARKI WIBRACYJNEJ          str.337
 15. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WTRYSKAREK DO TWORZYW SZTUCZNYCH          str.338
 16. INSTRUKCJA BHP W POLU ELEKTROMAGNETYCZNYM DLA OBSŁUGI RADIOSTACJI          str.339
 17. INSTRUKCJA BHP PODCZAS PRAC W STUDZIENCE KABLOWEJ          str.340
 18. INSTRUKCJA BHP DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE OBIEKTÓW          str.341
 19. INSTRUKCJA BHP MAGAZYNOWANIA FARB I ROZPUSZCZALNIKÓW          str.342
 20. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW MYJĄCYCH OKNA W BUDYNKACH PIĘTROWYCH, NA WYSOKOŚCI POW. 3 M. str.343
 21. INSTRUKCJA BHP OGÓLNA DLA OBSŁUGI RADIOSTACJI          str.344
 22. INSTRUKCJA BHP PLOTER CNC GRAWERUJĄCO - FREZUJĄCY TYP JD30T          str.345
 23. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOTŁOWNI OPALANEJ TROCINAMI          str.346
 24. INSTRUKCJA BHP W PRALNICH I FARBIARNIACH          str.347
 25. INSTRUKCJA BHP OCZYSZCZARKI BĘBNOWEJ OB 750 A          str.348
 26. INSTRUKCJA BHP PODCZAS PRASOWANIA ŻELAZKIEM          str.349
 27. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE APARATU RENTGENOWSKIEGO          str.350
 28. INSTRUKCJA BHP PRZY OCZYSZCZANIU ELEMENTÓW METALOWYCH ZA POMOCĄ ŚRUTU          str.352
 29. INSTRUKCJA BHP PRZY PIELĘGNOWANIU CHORYCH          str.353
 30. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI TAŚMOWEJ          str.355
 31. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I BHP DLA URZĄDZENIA ODPYLAJĄCEGO U0-50          str.356
 32. INSTRUKCJA BHP W GABINECIE ZABIEGOWYM          str.357
 33. INSTRUKCJA BHP DLA PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO          str.359
 34. INSTRUKCJA BHP W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM          str.361
 35. INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PALACZA W KOTŁACH WODNYCH I PAROWYCH C.O.          str.362
 36. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WODNO-GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO          str.364
 37. INSTRUKCJA BHP PRZY WYKONYWANIU PRACY W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM          str.365
 38. INSTRUKCJA BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH          str.367
 39. INSTRUKCJA BHP PODCZAS OBSŁUGI SUSZARKI DO WŁOSÓW          str.368
 40. INSTRUKCJA BHP OGÓLNA DLA ZAKŁADU          str.370
 41. INSTRUKCJA BHP W ARCHIWUM          str.371
 42. INSTRUKCJA BHP PRZY PODCINANIU I ŚCINCE DRZEW                                                                                                      str.372
 43. INSTRUKCJA BHP DLA ROBÓT MALARSKICH          str.375
 44. INSTRUKCJA BHP WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH (WYKOPY)          str.376
 45. INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE DWUKOLUMNOWEGO PODNŚNIKA SAMOCHODOWEGO str.377

 

 

 

RÓŻNE

 

REGULAMIN SIŁOWNI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SAUNY

REGULAMINUŻYTKOWANIA SAUNY

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z JACUZZI

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH
                TRANSPORTOWYCH z dnia 14 marca 2000 r. (Dr U. nr 26 poz.313)

 

 

czytaj całość »
ABC 0

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest
obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy, a także
przedsiębiorcy, na rzecz którego świadczą pracę osoby fizyczne,
w tym pracujące na podstawie umów zlecenie i o dzieło, a także
wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą bez względu
na podstawę świadczenia tej pracy. Świadome zarządzanie obszarem
bhp w firmie to nie tylko sposób na zapobieganie wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym, ale również nieodłączny element
rozwoju firmy i odpowiedzialnego biznesu. Wysoka kultura pracy, etyka
w postępowaniu i budowanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej
o pracowników i osoby współpracujące to kluczowy element sukcesu.
Pracodawco, przedsiębiorco pamiętaj!
Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie ludzi
do bezpiecznego postępowania to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku
nałożonego przez prawo, ale także inwestycja, która się opłaca.

czytaj całość »
Jaką temperaturę należy zapewnić w pomieszczeniach pracy? 0

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę dostosowaną do rodzaju wykonywanej
pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), która
– o ile nie występują przeciwwskazania technologiczne – nie może być niższa niż 14oC. Natomiast
w pomieszczeniach, gdzie pracownik wykonuje lekką pracę fizyczną i pracę biurową,
minimalna temperatura powinna wynosić nie mniej niż 18oC – § 30 

Podstawowe obowiązki pracodawcy 0

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

czytaj całość »
Jakie są dopuszczalne wartości natężenia hałasu na stanowiskach pracy? 0

Jakie są dopuszczalne wartości natężenia hałasu na stanowiskach pracy?
Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu w środowisku pracy wynoszą
[24] i [54]:
1) 85 dB – w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy,
2) 115 dB – maksymalny poziom dźwięku, oznaczany A,
3) 135 dB – szczytowy poziom dźwięku, oznaczany C.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest dokonywanie pomiarów wielkości charakteryzujących
hałas lub drgania mechaniczne  oraz ocena ryzyka zawodowego związana
z narażeniem pracowników na te czynniki.

Jakie informacje pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? 0

Jakie informacje pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikom w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy?
Pracodawca zgodnie z art. 2071 kp [2] jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje
o:
1. zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania
w przypadku awarii,
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia
zagrożeń, o których mowa w pkt. 1,
3. pracownikach wyznaczonych do:
l udzielania pierwszej pomocy,
l wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

czytaj całość »
Co to są środki ochrony indywidualnej? 0

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Świadome zarządzanie obszarem bhp w firmie to nie tylko sposób na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, ale również nieodłączny element rozwoju firmy i odpowiedzialnego biznesu. Wysoka kultura pracy, etyka w postępowaniu i budowanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej o pracowników i osoby współpracujące to kluczowy element sukcesu.

czytaj całość »
Narażenie i ryzyko zawodowe 0

Niebezpieczne czynniki chemiczne są używane w zakładach pracy powszechnie i stale, często jednak bez świadomości związanego z nimi ryzyka zawodowego. A są one przecież przyczyną wielu chorób i mogą powodować poważne urazy, a nawet prowadzić do śmierci pracowników. Niebezpieczne czynniki chemiczne mogą dostać się do ludzkiego organizmu:

■ drogą oddechową (wdychanie),

■ poprzez skórę (absorpcja),

■ poprzez układ pokarmowy (połknięcie).

Czynnikami wpływającymi na poziom ryzyka są: sposób stosowania produktu, jego stężenie, czas narażenia oraz stosowanie (bądź nie) odpowiednich środków ochrony.

Wypadek w drodze do pracy i z pracy 0
Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Kiedy można orzec, że miał miejsce wypadek w drodze do lub z pracy? 

 

 

czytaj całość »
Jakie są normy dźwigania w zakładach pracy? 0
Jakie są normy dźwigania w zakładach pracy?

Normy dźwigania w zakładach pracy stanowią niezwykle ważny element organizacji procesów pracy w kontekście zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania przez pracowników swych obowiązków. Przepisy prawa pracy precyzyjnie wskazują limity wagowe przedmiotów, jakie mogą być podnoszone przez pracowników. Odrębne regulacje dotyczą kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią oraz pracowników młodocianych.

czytaj całość »
PIP - Ocena ryzyka w pięciu krokach 0
PIP - Ocena ryzyka w pięciu krokach

Ocena ryzyka w pięciu krokach

 

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa (patrz PODSTAWY PRAWNE). W przypadku małych przedsiębiorstw i jeśli pracodawca jest dobrze zorientowany w rodzaju i technologii wykonywaj pracy - może przeprowadzić ocenę ryzyka samodzielnie. W większych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka mogą prowadzić kompetentni pracownicy, specjaliści ds. BHP i eksperci zewnętrzni, przy czym zawsze odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy.

Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. W wielu małych przedsiębiorstwach nie występują liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opierało się o zasady zdrowego rozsądku.

W większości przypadków (szczególnie jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa) ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z zasadami niżej przedstawionej "oceny ryzyka zawodowego w pięciu krokach" (jest to podejście bardzo rozpowszechnione w krajach UE):

czytaj całość »
STANDARDY OCHRONY CE 0
STANDARDY OCHRONY CE

Podział rękawic ochronnych

Uwzględniając rodzaj zagrożenia, rękawice ochronne można podzielić na:

 • rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
  • rękawice antyprzecięciowe metalowe i kevlarowe
 • rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi
 • rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
  • rękawice spawalnicze
 • rękawice chroniące przed niską temperaturą
  • rękawice kriogeniczne
 • rękawice chroniące przed elektrycznością
  • rękawice elektroizolacyjne
  • rękawice antystatyczne (ESD)
 • rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • rękawice antywibracyjne.
czytaj całość »
PRACA NA WYSOKOŚCI 0
PRACA NA WYSOKOŚCI

Upadki z wysokości stanowią aż

 

70% wypadków

 

           śmiertelnych,

 

do jakich dochodzi podczas pracy w budownictwie.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków?

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas prac na wysokości?

czytaj całość »
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN PACZKA ) już od 99,99 zł.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Produkt dnia
Buty robocze S3 zimowe 43 czapka rękawice skarpety
Buty robocze S3 zimowe 43 czapka rękawice skarpety

259,99 zł

211,37 zł

szt.
Nowości
Ochronniki słuchu HV Extreme Medium
Ochronniki słuchu HV Extreme Medium

56,90 zł

46,26 zł

szt.
PW72 słuchawki ochronniki słuchu
PW72 słuchawki ochronniki słuchu

53,90 zł

43,82 zł

szt.
Wodoodporna kurtka ostrzegawcza WX2 Eco
Wodoodporna kurtka ostrzegawcza WX2 Eco

214,90 zł

174,72 zł

SASZETKA TG-BOR KHA
SASZETKA TG-BOR KHA

88,99 zł

72,35 zł

szt.
SASZETKA TG-BOR B
SASZETKA TG-BOR B

88,99 zł

72,35 zł

szt.
OCHRANIACZ KOLAN - MATA POD KOLANA MATFIX B
OCHRANIACZ KOLAN - MATA POD KOLANA MATFIX B

50,99 zł

41,46 zł

szt.
Okulary przeciwsłoneczne SPECTACLE PW13 SMOKE PW13
Okulary przeciwsłoneczne SPECTACLE PW13 SMOKE PW13

9,99 zł

8,12 zł

szt.
GOGLE OCHRONNE 3M GOG-2890S SEALED PCAS/AF
GOGLE OCHRONNE 3M GOG-2890S SEALED PCAS/AF

39,99 zł

32,51 zł

szt.
Rękawica antyprzecięciowa A620 LR pow. PU-Biały L
Rękawica antyprzecięciowa A620 LR pow. PU-Biały L

9,99 zł

8,12 zł

szt.
Rękawica antyprzecięciowa A620 LR pow. PU-Biały M
Rękawica antyprzecięciowa A620 LR pow. PU-Biały M

11,99 zł

9,75 zł

szt.
KOMPLET BIELIZNY TERMOAKTYWNEJ NORDLAND
KOMPLET BIELIZNY TERMOAKTYWNEJ NORDLAND

47,99 zł

39,02 zł

KOMPLET BIELIZNY TERMOAKTYWNEJ GREENLAND
KOMPLET BIELIZNY TERMOAKTYWNEJ GREENLAND

59,99 zł

48,77 zł

TRZEWIKI EXPLORER GRAY
TRZEWIKI EXPLORER GRAY

187,99 zł

152,84 zł

Elastyczne spodnie robocze DX4 z kaburami
Elastyczne spodnie robocze DX4 z kaburami

283,90 zł

230,81 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-FLEX YB
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-FLEX YB

43,99 zł

35,76 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-CONTROL YB
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-CONTROL YB

87,99 zł

71,54 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR Z
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR Z

16,99 zł

13,81 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR W
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR W

16,99 zł

13,81 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR N
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR N

16,99 zł

13,81 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR C
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR C

16,99 zł

13,81 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR B
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR B

16,99 zł

13,81 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-NETZ YB
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-NETZ YB

29,99 zł

24,38 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE YP
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE YP

18,99 zł

15,44 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE YG
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE YG

18,99 zł

15,44 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE YB
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE YB

18,99 zł

15,44 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE PG
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE PG

18,99 zł

15,44 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE PB
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-DOUBLE PB

18,99 zł

15,44 zł

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR G
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA KOS-COLOR G

16,99 zł

13,81 zł

PASEK BELT-POP B
PASEK BELT-POP B

27,99 zł

22,76 zł

szt.
PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_5T10M P
PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_5T10M P

77,99 zł

63,41 zł

szt.
PÓŁBUTY OCHRONNE CHESTER ORANGE S1P ESD
PÓŁBUTY OCHRONNE CHESTER ORANGE S1P ESD

105,99 zł

86,17 zł

PÓŁBUTY OCHRONNE CHESTER BLUE S1P ESD
PÓŁBUTY OCHRONNE CHESTER BLUE S1P ESD

105,99 zł

86,17 zł

ZYGMUNT TRZISKA ------- KORZENIE PLEBEJUSZA
ZYGMUNT TRZISKA ------- KORZENIE PLEBEJUSZA

6,00 zł

5,71 zł

szt.
Teresa Grabowska - STARE FOTOGRAFIE - MAW 1986
Teresa Grabowska - STARE FOTOGRAFIE - MAW 1986

5,00 zł

4,76 zł

szt.
Profesor Sonia - Erzsébet Kertész
Profesor Sonia - Erzsébet Kertész

5,00 zł

4,76 zł

szt.
Janek Krasicki - Krystyna Konecka
Janek Krasicki - Krystyna Konecka

10,00 zł

9,52 zł

szt.
Autopamflet - Jan Gerhard- Czytelnik 1971
Autopamflet - Jan Gerhard- Czytelnik 1971

5,00 zł

4,76 zł

szt.
DROGA DO CAMBRIDGE - TWAROGOWSKI - ASTRONOMIA 1981
DROGA DO CAMBRIDGE - TWAROGOWSKI - ASTRONOMIA 1981

8,00 zł

7,62 zł

szt.
Karnawał na wulkanie / Olgierd Budrewicz
Karnawał na wulkanie / Olgierd Budrewicz

10,00 zł

9,52 zł

szt.
Olgierd Budrewicz Równoleżnik zero
Olgierd Budrewicz Równoleżnik zero

5,00 zł

4,76 zł

szt.
MONGANGA - Wiesław Nasiłowski
MONGANGA - Wiesław Nasiłowski

5,00 zł

4,76 zł

szt.
PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_5T P
PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_5T P

74,99 zł

60,97 zł

szt.
PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_2T P
PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_2T P

42,99 zł

34,95 zł

PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_1T P
PAS TRANSPORTOWY BELTCAR_1T P

21,99 zł

17,88 zł

Polar TEXO dwukolowar gruba bluza polarowa XL
Polar TEXO dwukolowar gruba bluza polarowa XL

59,99 zł

48,77 zł

szt.
Polar TEXO dwukolowar gruba bluza polarowa L
Polar TEXO dwukolowar gruba bluza polarowa L

60,99 zł

49,59 zł

szt.
Kombinezon ROBOCZY warsztatowy STANDARD ROYAL - S
Kombinezon ROBOCZY warsztatowy STANDARD ROYAL - S

63,99 zł

52,02 zł

szt.
Polar TEXO dwukolowa gruba bluza polarowa XS
Polar TEXO dwukolowa gruba bluza polarowa XS

69,99 zł

56,90 zł

szt.
Krótkie spodnie robocze PW3 Zoom Grey/Black 41
Krótkie spodnie robocze PW3 Zoom Grey/Black 41

79,99 zł

65,03 zł

szt.
Krótkie spodnie robocze PW3 (id: 46660) - Black 42
Krótkie spodnie robocze PW3 (id: 46660) - Black 42

79,99 zł

65,03 zł

szt.
Krótkie spodnie robocze PW3 (id: 46659) - Black 41
Krótkie spodnie robocze PW3 (id: 46659) - Black 41

79,99 zł

65,03 zł

szt.
Bluza polarowa Argyll (id: 94876) - Red S
Bluza polarowa Argyll (id: 94876) - Red S

50,99 zł

41,46 zł

szt.
Bluza polarowa Argyll (id: 94878) - Red XS
Bluza polarowa Argyll (id: 94878) - Red XS

50,99 zł

41,46 zł

szt.
Płaszcz wodoodporny PRZECIWDESZCZOWY Olive Green M
Płaszcz wodoodporny PRZECIWDESZCZOWY Olive Green M

43,99 zł

35,76 zł

szt.
RĘKAWICE POLAROWE X-FLEECE ROZM. 10
RĘKAWICE POLAROWE X-FLEECE ROZM. 10

9,99 zł

8,12 zł

RĘKAWICA OCHRONNA X-TIP TOP LONG ROZM. 10.5
RĘKAWICA OCHRONNA X-TIP TOP LONG ROZM. 10.5

10,99 zł

8,93 zł

szt.
Czapka z daszkiem AirTech Light
Czapka z daszkiem AirTech Light

84,90 zł

69,02 zł

GOGLE OCHRONNE BOLLE SUPBLEPSI SUPERBLAST
GOGLE OCHRONNE BOLLE SUPBLEPSI SUPERBLAST

60,99 zł

49,59 zł

szt.
CZAPKA ZIMOWA AKRYLOWA DZIANA YELLOW NEON
CZAPKA ZIMOWA AKRYLOWA DZIANA YELLOW NEON

6,30 zł

5,12 zł

szt.
CZAPKA ZIMOWA AKRYLOWA DZIANA ORANGE NEON
CZAPKA ZIMOWA AKRYLOWA DZIANA ORANGE NEON

6,40 zł

5,20 zł

szt.
CZAPKA ZIMOWA AKRYLOWA DZIANA NAVY
CZAPKA ZIMOWA AKRYLOWA DZIANA NAVY

6,54 zł

5,32 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl