Producenci
Bestsellery
Detrix rękawice dziane NITRYLOWE smary ŻÓŁTE 7 S
Detrix rękawice dziane NITRYLOWE smary ŻÓŁTE 7 S
1,12 zł 0,91 zł
szt.
PONCHO-F_C - PONCZO peleryna przeciwdeszczowa REIS
PONCHO-F_C - PONCZO peleryna przeciwdeszczowa REIS
2,29 zł 1,86 zł
szt.
CZV_W czapka z daszkiem ochronna na rzep - biała
CZV_W czapka z daszkiem ochronna na rzep - biała
4,29 zł 3,49 zł
szt.
Zeszyt a5/60k w linia- 60 kartek
Zeszyt a5/60k w linia- 60 kartek
1,29 zł 1,05 zł
szt.
CZV_N czapka z daszkiem ochronna na rzep niebieska
CZV_N czapka z daszkiem ochronna na rzep niebieska
4,49 zł 3,65 zł
szt.
TODW-2 ZNAK Z tabliczka orientacyjna dla ZASUWY
TODW-2 ZNAK Z tabliczka orientacyjna dla ZASUWY
3,99 zł 3,24 zł
szt.
Narożnik gumowy ochronny odbojnik ostrzegawczy 80
Narożnik gumowy ochronny odbojnik ostrzegawczy 80
16,99 zł 13,81 zł
szt.
Zamiatacz magazynowy 60 CM z miękkim włosiem
Zamiatacz magazynowy 60 CM z miękkim włosiem
15,99 zł 13,00 zł
szt.
Karabińczyk karabinek zaczep zatrzaśnik szekla B
Karabińczyk karabinek zaczep zatrzaśnik szekla B
7,99 zł 6,50 zł
szt.
Drzwi foliowe malarskie remontowe zamkiem 220x120
Drzwi foliowe malarskie remontowe zamkiem 220x120
18,49 zł 15,03 zł
szt.
S899 czapka kucharska regulowana PORTWEST- czarna
S899 czapka kucharska regulowana PORTWEST- czarna
10,99 zł 8,93 zł
szt.
Kombinezon roboczy malarski GRANATOWY kapturem 3XL
Kombinezon roboczy malarski GRANATOWY kapturem 3XL
5,99 zł 4,87 zł
szt.
ABC 0

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest
obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy, a także
przedsiębiorcy, na rzecz którego świadczą pracę osoby fizyczne,
w tym pracujące na podstawie umów zlecenie i o dzieło, a także
wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą bez względu
na podstawę świadczenia tej pracy. Świadome zarządzanie obszarem
bhp w firmie to nie tylko sposób na zapobieganie wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym, ale również nieodłączny element
rozwoju firmy i odpowiedzialnego biznesu. Wysoka kultura pracy, etyka
w postępowaniu i budowanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej
o pracowników i osoby współpracujące to kluczowy element sukcesu.
Pracodawco, przedsiębiorco pamiętaj!
Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie ludzi
do bezpiecznego postępowania to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku
nałożonego przez prawo, ale także inwestycja, która się opłaca.

czytaj całość »
Jaką temperaturę należy zapewnić w pomieszczeniach pracy? 0

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę dostosowaną do rodzaju wykonywanej
pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), która
– o ile nie występują przeciwwskazania technologiczne – nie może być niższa niż 14oC. Natomiast
w pomieszczeniach, gdzie pracownik wykonuje lekką pracę fizyczną i pracę biurową,
minimalna temperatura powinna wynosić nie mniej niż 18oC – § 30 

Podstawowe obowiązki pracodawcy 0

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

czytaj całość »
Jakie są dopuszczalne wartości natężenia hałasu na stanowiskach pracy? 0

Jakie są dopuszczalne wartości natężenia hałasu na stanowiskach pracy?
Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu w środowisku pracy wynoszą
[24] i [54]:
1) 85 dB – w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy,
2) 115 dB – maksymalny poziom dźwięku, oznaczany A,
3) 135 dB – szczytowy poziom dźwięku, oznaczany C.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest dokonywanie pomiarów wielkości charakteryzujących
hałas lub drgania mechaniczne  oraz ocena ryzyka zawodowego związana
z narażeniem pracowników na te czynniki.

Jakie informacje pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? 0

Jakie informacje pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikom w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy?
Pracodawca zgodnie z art. 2071 kp [2] jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje
o:
1. zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania
w przypadku awarii,
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia
zagrożeń, o których mowa w pkt. 1,
3. pracownikach wyznaczonych do:
l udzielania pierwszej pomocy,
l wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

czytaj całość »
Co to są środki ochrony indywidualnej? 0

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Świadome zarządzanie obszarem bhp w firmie to nie tylko sposób na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, ale również nieodłączny element rozwoju firmy i odpowiedzialnego biznesu. Wysoka kultura pracy, etyka w postępowaniu i budowanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej o pracowników i osoby współpracujące to kluczowy element sukcesu.

czytaj całość »
Narażenie i ryzyko zawodowe 0

Niebezpieczne czynniki chemiczne są używane w zakładach pracy powszechnie i stale, często jednak bez świadomości związanego z nimi ryzyka zawodowego. A są one przecież przyczyną wielu chorób i mogą powodować poważne urazy, a nawet prowadzić do śmierci pracowników. Niebezpieczne czynniki chemiczne mogą dostać się do ludzkiego organizmu:

■ drogą oddechową (wdychanie),

■ poprzez skórę (absorpcja),

■ poprzez układ pokarmowy (połknięcie).

Czynnikami wpływającymi na poziom ryzyka są: sposób stosowania produktu, jego stężenie, czas narażenia oraz stosowanie (bądź nie) odpowiednich środków ochrony.

Wypadek w drodze do pracy i z pracy 0
Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Kiedy można orzec, że miał miejsce wypadek w drodze do lub z pracy? 

 

 

czytaj całość »
Jakie są normy dźwigania w zakładach pracy? 0
Jakie są normy dźwigania w zakładach pracy?

Normy dźwigania w zakładach pracy stanowią niezwykle ważny element organizacji procesów pracy w kontekście zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania przez pracowników swych obowiązków. Przepisy prawa pracy precyzyjnie wskazują limity wagowe przedmiotów, jakie mogą być podnoszone przez pracowników. Odrębne regulacje dotyczą kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią oraz pracowników młodocianych.

czytaj całość »
PIP - Ocena ryzyka w pięciu krokach 0
PIP - Ocena ryzyka w pięciu krokach

Ocena ryzyka w pięciu krokach

 

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa (patrz PODSTAWY PRAWNE). W przypadku małych przedsiębiorstw i jeśli pracodawca jest dobrze zorientowany w rodzaju i technologii wykonywaj pracy - może przeprowadzić ocenę ryzyka samodzielnie. W większych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka mogą prowadzić kompetentni pracownicy, specjaliści ds. BHP i eksperci zewnętrzni, przy czym zawsze odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy.

Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. W wielu małych przedsiębiorstwach nie występują liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi zagrożeń opierało się o zasady zdrowego rozsądku.

W większości przypadków (szczególnie jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa) ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z zasadami niżej przedstawionej "oceny ryzyka zawodowego w pięciu krokach" (jest to podejście bardzo rozpowszechnione w krajach UE):

czytaj całość »
STANDARDY OCHRONY CE 0
STANDARDY OCHRONY CE

Podział rękawic ochronnych

Uwzględniając rodzaj zagrożenia, rękawice ochronne można podzielić na:

 • rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
  • rękawice antyprzecięciowe metalowe i kevlarowe
 • rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi
 • rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
  • rękawice spawalnicze
 • rękawice chroniące przed niską temperaturą
  • rękawice kriogeniczne
 • rękawice chroniące przed elektrycznością
  • rękawice elektroizolacyjne
  • rękawice antystatyczne (ESD)
 • rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • rękawice antywibracyjne.
czytaj całość »
PRACA NA WYSOKOŚCI 0
PRACA NA WYSOKOŚCI

Upadki z wysokości stanowią aż

 

70% wypadków

 

           śmiertelnych,

 

do jakich dochodzi podczas pracy w budownictwie.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków?

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas prac na wysokości?

czytaj całość »
INSTRUKCJE BHP 0
INSTRUKCJE BHP

Jaki przepis nakłada na pracodawcę obowiązek opracowania instrukcji bhp lub procedur bezpiecznego wykonywania prac przez zatrudnionego pracownika?

Instrukcje, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

czytaj całość »
Standardy ochrony CE 0
PODZIAŁ RĘKAWIC ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAGROŻENIA WEDŁUG DYREKTYWY 89/686/EWG OBOWIĄZUJĄCEJ W UNII EUROPEJSKIEJ. 

RĘKAWICE DZIELĄ SIĘ NA TRZY KATEGORIE, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, PRZED JAKIEGO RODZAJU RYZYKIEM, CZY NIEBEZPIECZEŃSTWEM MAJĄ CHRONIĆ NASZE RĘCE.
CE KATEGORIA 1 Rękawice używane w sytuacjach niskiego ryzyka. Przykładem jest większość zwykłych rękawic roboczych oraz rękawic do prac domowych, używanych w celu ochrony przed środkami czyszczącymi i wodą. Chronią przed działaniem temperatur nie przekraczających + 50oC. Nie wymagają certyfikacji.
Rękawice zabezpieczają przed: 
 • Działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne
 • Środkami czyszczącymi o słabym i łatwo odwracalnym działaniu
 • Zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami lub materiałami o temperaturze nie wyższej niż 50oC
 • Czynnikami atmosferycznymi bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i ekstremalnych
 • Słabymi uderzeniami i drganiami, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
CE KATEGORIA 2 Rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako bardzo niskie ani bardzo wysokie. Rękawice tej kategorii muszą być oznakowane piktogramem pokazującym funkcje ochronne danej rękawicy. Wymagana jest certyfikacja
CE KATEGORIA 3 Rękawice używane w sytuacjach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia (np. przy pracach z bardzo agresywnymi substancjami chemicznymi, wysokimi temperaturami, itp.). Wymagana jest certyfikacja.

 

STANDARDY OCHRONY CE OBUWIA 0
STANDARDY OCHRONY CE OBUWIA
KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO
SB

Wymagania podstawowe: ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J; odporność na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne.

S1

Wymagania podstawowe + zabudowana pięta, właściwości elektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

S2

Jak S1.

Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wody.

S3

Jak S2. Dodatkowo odporność na przebicie/przekłucie od podłoża z siłą do 1100 N.

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO
OB Obuwie bez metalowego podnoska.
01

Zabudowana pięta, podeszwy odporne na olej napędowy, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

02

Jak 01.

Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wody.

03

Jak 02.

Dodatkowo odporność na przebicie/przekłucie od podłoża i urzeźbienie podeszwy.

SYMBOLE DODATKOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

P

Wkładka chroniąca stopę przed przebiciem od podłoża z silą do 1100 N.

WRU

Przepuszczalność wody, absorpcja wody

HRO

Odporność na kontakt z gorącym podłożem

SRC

Spełnione minimalne wymagania odporności podeszwy na poślizg na podłożu stalowym, pokrytym olejem oraz na podłożu ceramicznym, pokrytym roztworem mydła

SRA

Spełnione minimalne wymagania odporności podeszwy na poślizg na podłożu ceramicznym, pokrytym roztworem mydła

 

PUTEK to absolutna innowacja technologiczna... 0
PUTEK to absolutna innowacja technologiczna...
Powyższe modele posiadają kompozytowe podnoski, wkładkę antyprzebiciową z kevlaru, właściwosci ESD. Cholewka wykonana jest z tkaniny PUTEK:
Nowa, niezwykle wytrzymała tkanina poliamidowa o wysokiej wytrzymałości, która łączy wysoką ochronę z niezwykłą lekkością.
PUTEK to innowacja technologiczna, która przynosi rewolucję w koncepcji obuwia ochronnego.
Technologia PUTEK wykorzystuje nową koncepcję włókien o super wysokiej odporności na ścieranie, aby osiągnąć doskonałe właściwości mechaniczne.
Włókno PUTEK wykorzystuje rdzeń poliestrowy o wysokiej wytrzymałości, który jest pokryty powłoką PU.
Badania laboratoryjne wykazały, że jeśli najbardziej wytrzymała tkanina ma średnią odporność na ścieranie 51 000 cykli, ten rewolucyjny materiał osiągnie i przekroczy 1 milion cykli.
Dzięki temu wytrzymuje 950 tysięcy cykli więcej niż najlepsza dotychczas dostępna na rynku tkanina.
PUTEK sprawia, że obuwie robocze stanowi prawdziwą barierę ochrony, gwarantując oddychalność i wodoodporność, pozostając jednocześnie niezwykle lekkim i elastycznym.
PUTEK to absolutna innowacja technologiczna:
- 16x większa odporność na ścieranie
- 2x większa odporność na rozdarcie
- 38x lepsza przepuszczalność pary wodnej
- 5x lepsza odporność na przesiąkanie wody
- 3x lepsza absorpcja wody
czytaj całość »
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN PACZKA ) już od 200,00 zł.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Produkt dnia
BTNRed - buty robocze trzewiki nubuk podnosek 45
BTNRed - buty robocze trzewiki nubuk podnosek 45
138,99 zł 113,00 zł
szt.
Nowości
Instrukcja sanitarna w zakładzie fryzjerskim 25X35
Instrukcja sanitarna w zakładzie fryzjerskim 25X35
5,99 zł 4,87 zł
szt.
Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika 240X350
Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika 240X350
5,99 zł 4,87 zł
szt.
Instrukcja obsługi apteczki 250x350 - PŁYTA
Instrukcja obsługi apteczki 250x350 - PŁYTA
5,99 zł 4,87 zł
szt.
Regulamin korzystania z boisk szkolnych i urządzeń
Regulamin korzystania z boisk szkolnych i urządzeń
5,99 zł 4,87 zł
szt.
Regulamin korzystania z placów zabaw przedszkoli
Regulamin korzystania z placów zabaw przedszkoli
5,99 zł 4,87 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl