LIBRES odzież i buty ochronne i robocze BHP
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest DARIUSZ PAWLAK  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ PAWLAK AGENCJA SIWYDTP LIBRES.PL  nasza działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Olszewo-Borki pod nr 1253, posiadający adres miejsca wykonywania działalności 07-410 ZABRODZIE, UL WALTERA 6:, NIP 7581515300, REGON 140816670, adres poczty elektronicznej:[email protected] - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.3.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. 

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Certyfikat SSL.

6.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Pliki cookies  1) Podstawowe informacje o plikach cookies  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników (cele funkcjonalne) oraz w celach statystycznych lub reklamowych.  Serwis wykorzystuje tzw. „Cookies własne” (cookies własne są wysyłane do urządzenia Użytkownika z urządzenia lub domeny przez nas zarządzanej) oraz tzw. „Cookies zewnętrzne” (cookies zewnętrzne są wysyłane do urządzenia użytkownika z urządzenia lub 5  domeny, która nie jest zarządzana przez nas, ale przez inny podmiot, który obsługuje dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies). Jeśli pliki cookie są instalowane z urządzenia lub domeny przez nas zarządzanej, ale informacje zebrane za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich uznać za nasze pliki cookies. Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim). Cookies identyfikują przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z Serwisu łatwiejsze, na przykład poprzez zapisywanie preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Nie korzystamy z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Pliki cookies można podzielić na cookies wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z usług w ramach Serwisu (niezbędne cookies), a także wykorzystywane w celach funkcjonalnych, technicznych i analitycznych (w tym prowadzenia statystyk strony), oraz cookies reklamowe (wykorzystywane w celach marketingowych).  Nasza strona internetowa używa wszystkich wymienionych powyżej plików cookies.   Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.     2) W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies?  Używamy następujących rodzajów plików cookies: - niezbędne pliki cookies (wykorzystywane w celach technicznych, w tym umożliwiające korzystanie z serwisu), - funkcjonalne pliki cookies (związane z poprawą funkcjonalności serwisu, wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym mogą pomóc np. w rozpoznaniu urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego takiego jak smartfon), - statystyczne pliki cookies (wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych; pomagają nam mierzyć ruch na stronie i zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć), - reklamowe (w tym społecznościowe) pliki cookies (wykorzystywane do celów marketingowych oraz personalizacji reklam i a także powiązania Serwisu z profilami Usługodawcy w mediach społecznościowych. Te pliki cookie służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści lepiej dopasowanych do jego zainteresowań, w tym np. określanie, gdzie użytkownik został przekierowany na stronę internetową) .  Niektóre pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne, świadczone m. in. przez Google, Inc. 6  z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą m. in. do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do Serwisu (tj. ustalenia skąd Użytkownik został przekierowany do Serwisu), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w Serwisie oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z Serwisu. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz Serwisu.  Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/  Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych w Serwisie znajduje się poniżej:  Serwis https://blik.com/ Nazwa Czas wygaśnięcia Opis Rodzaj Właściciel pll_language  1 rok Ciasteczko, które rozpoznaje język przeglądarki.  funkcjonaln e PSP NMCMSSESSID 1 rok Ciasteczko, które zapisuje zgodę na użycie cookies w serwisie. niezbędne PSP IDE 1,5 roku Ciasteczko wykorzystywane do retargetingu, optymalizacji i raportowania działań reklamowych. reklamowe         DoubleClick DSID 1,5 roku Ciasteczko Doubleclicka służące do wyświetlania ukierunkowanych reklam, które są dla użytkownika istotne w całej sieci. reklamowe DoubleClick AID, TAID 2 lata Te ciasteczka łączą  działania z innymi urządzeniami, na których wcześniej logowałeś się za pośrednictwem swojego konta Google. reklamowe DoubleClick GPS 1 dzień Ten plik cookie jest ustawiany przez Google (Youtube) i rejestruje reklamowe Google 7  unikalny identyfikator do śledzenia użytkowników na podstawie ich położenia geograficznego. PREF 8 miesięcy Ciasteczko, które nadaje unikalne ID używane przez Google, służące do przechowywania statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z filmów YouTube na różnych stronach internetowych. reklamowe Google YSC Zakończenie sesji Ten plik cookie jest ustawiany przez Google (YouTube) i umożliwia YouTube zbieranie informacji o przeglądarce użytkownika. Usługodawca pozwala YouTube ustawić ten plik cookie, aby filmy z YouTube mogły być wyświetlane na tej stronie. reklamowe Google VISITOR_INFO1_LI VE  179 dni Ciasteczko, które próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami YouTube. reklamowe Google _ga 2 lata Ciasteczko zliczające, ile osób odwiedziło stronę blik.com i rozpoznające użytkowników, którzy odwiedzili ją wcześniej. statystyczne Google 8  _gat 10 minut Ciasteczko monitorujące częstotliwość żądań wyświetlenia strony. statystyczne Google _gid 24 godziny Ciasteczko, które rozróżnia użytkowników wykorzystywane do liczenia i śledzenia odsłon. statystyczne Google _fbp 3 miesiące Ciasteczko, które nadaje użytkownikom strony blik.com unikalne ID i umożliwia wyświetlanie im reklam na Facebooku oraz innych platformach współpracującyc h z Facebookiem. reklamowe Facebook _fbc 3 miesiące Ciasteczko, które zostanie skonfigurowane tylko w sytuacji, gdy na stronę blik.com wejdzie użytkownik z parametrem fbclid w adresie url. Ciasteczko to rozpoznaje na stronie blik.com użytkowników Facebooka. reklamowe Facebook fbclid  Parametr, który nadaje unikalne ID dla każdego kliknięcia użytkownika w reklamę na Facebooku lub na współpracującyc h z FB platformach. Przypisuje to kliknięcie do odpowiedniego zdarzenia reklamowe Facebook 9  zdefiniowanego w Facebook Pixel.   smuuid 12 miesięcy Ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę. Ciasteczko samo w sobie nie  zawiera żadnych informacji   umożliwiających identyfikację  kontaktu i poznanie np. danych  osobowych osoby wchodzącej na  stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz   SALESmanago. statystyczne SalesManag o smclient 10 lat Ciasteczko identyfikujące, służące do monitorowania aktywności użytkownika.  Ciasteczko samo w sobie nie  zawiera żadnych informacji   umożliwiających identyfikację  kontaktu i poznanie np. danych  osobowych osoby wchodzącej na  stronę – połączenie z kartą kontaktu następuje dopiero wewnątrz   SALESmanago. statystyczne SalesManag o smform 10 lat Ciasteczko obsługujące formularze funkcjonaln e SalesManag o 10  kontaktowe i popupu.Informacj e na temat zachowania  formularzy i popupów – ilość wizyt,  timestamp ostatniej wizyty,   informacje o tym czy popup został  zamknięty/zmini malizowany smg 10 lat Ciasteczko identyfikujące użytkownika. W ciasteczku znajduje się identyfikator w formacie UUID,. Nie ma żadnej możliwości odkodowania ciasteczka i pozyskania informacji - jest to losowy ciąg znaków w odpowiednim formacie. Wartość ciasteczka jest przekazywana wraz z pixelem montitorującym SALESmanago jako jeden z jego parametrów. statystyczne SalesManag o smvr 10 lat Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64). statystyczne SalesManag o smvs 24 godziny Ciastko odpowiada za zapisanie źródła wejścia na stronę. statystyczne SalesManag o smg 10 lat Ciasteczko identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu. statystyczne SalesManag o 11  smrcrsaved 10 lat Ciasteczko zapisujące informację, czy identyfikator został zapisany w SALESmanago (deprecated). statystyczne SalesManag o SERVERID 10 lat Ciasteczko identyfikujące serwer, który dostarczył ostatnią stronę do przeglądarki. statystyczne SalesManag o SMCNTCTGS  10 lat  Ciasteczko   identyfikujące,   przypisywane   zidentyfikowanym   kontaktom   monitorowanym Ciasteczko zawiera tagi przypisane  do zahaszowanego maila w postaci  json’a   {„hashowanyEma il”:”tag1,tag2″} statystyczne  SalesManag o   SMOPTST 10 lat  Ciasteczko   identyfikujące,   przypisywane   zidentyfikowanym   kontaktom   monitorowanym Ciasteczko zawiera status kontaktu  przypisany do zahaszowanego   maila w postaci json’a   {„hashowanyEma il”:”true”,   „hashowanyEmail ”:”false”} statystyczne  SalesManag o     

 

7a . Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

 2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl