LIBRES odzież ochronna  i robocza BHP
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego -

Ocena:
0
Cena brutto: 16,89 zł
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
16.89
Cena netto: 16,09 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość szt.
Zyskujesz 0 pkt [?]

towar niedostępny

Producent: LIBRES
Kod produktu: 51157607UWAGA- JEŚLI W PARAMETRACH SĄ RÓZNICE DATY, STRON, WYDAWNICTWA ITP. PATRZ ZAWSZE NA OPIS AUKCJI ON JEST NAJWAŻNIEJSZY.

Elżbieta StawnickaFilozofia człowieka Antoniego Kępińskiego1999146

Dzieło i postać polskiego psychiatry i myśliciela Antoniego Kępiń­skiego (1918-1972) cieszy się rosnącą popularnością wśród zróżni­cowanej rzeszy odbiorców, o czym świadczą m.in. ciągle wznowienia dziewięciu jego głównych prac1. Stanowią one inspirację twórczą dla badaczy z różnych dyscyplin naukowych, a w szczególności zaś dla przedstawicieli nauk humanistycznych. Przyczyną tego zjawiska jest głęboko humanistyczna treść prac Kępińskiego. Przejawia się ona w świadomym podporządkowaniu rozległych i szczegółowych do­ciekań stricte psychiatrycznych, przybliżających fenomeny zarówno zwykłych zaburzeń psychicznych, takich jak lęki, itp. jak i skompli­kowanych oraz „mrocznych" psychoz (np. schizofrenii), jednemu nad­rzędnemu celowi, jakim jest próba zrozumienia człowieka. Pytanie sformułowane przez Kępińskiego można uznać za niewątpliwie wio­dący motyw poznawczy stanowiący swoiste motto teoretyczne przy­świecające wszystkim jego pracom:

Każdy sam dla siebie jest zagadką i takąż zagadką jest dla^lrugiego człowieka; prawdopodobnie- zawsze człowiek stawiał sobie pytanie: Kim jestem? Kim jest człowiek?2

Przedmiotem filozoficznych analiz i syntez, zawartych w tej książce, są węzłowe wątki treściowe dotyczące problematyki antro­pologii filozoficznej obecnej w głównych dziełach Kępińskiego. Jak sugeruje tytuł książki Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego osta­tecznym jej zamierzeniem staje się teoretyczna rekonstrukcja filozo­ficznej wizji człowieka, jaką posiadał i przekazał w swoich książkach autor Rytmu życia. Zawiła i trudna problematyka typowo psychia­tryczna dotycząca lęku, depresji, nerwic, czy psychopatii, w mi­strzowski sposób udostępniona czytelnikom, staje się dla Kępiń­skiego pretekstem dla filozoficznych wypowiedzi na tematy dotyczącc kwestii sensu i wartości życia, istoty i natury człowieczeństwa a w końcu przedstawienia swojej aksjologii, w której człowiek i jego życie są absolutnie najistotniejsze.

Odtworzenie całościowego obrazu człowieka łącznie z wydoby­ciem i ukazaniem w jego obrębie wielowymiarowości poziomów wymaga odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy w ogóle Kępiński stworzył w swoich głównych dziełach całościową, filozoficzną wizje człowieka?

Poddanie analizie filozoficznej problematyki z zakresu nauki szczegółowej, jaką jest bez wątpienia psychiatria, rodzi specyficzne problemy. Z jednej strony pojawia się troska o zachowanie autono­mii samej filozofii, by nie rozpłynęła się ona w detalach nauk szcze­gółowych, z drugiej zaś strony nasuwają się obiekcje odwrotnej na­tury, a mianowicie, czy filozofia ze swoją uzurpacją do uogólnień nie zniesie ich naukowej wymierności i weryfikalności.

Koncentracja na filozoficznej warstwie rozważań Kępińskiego, dotyczących struktury i istoty człowieka, uzasadnia moją rezygnację z wnikania w szczegółową problematykę z zakresu psychopatologii, neurofizjologii, biochemii, itp. Zejście bowiem na tak niski poziom konkretności, na którym funkcjonuje psychiatria biologiczna, uważam za mało przydatne z punktu widzenia zasadniczego tematu książki.

Konstrukcja treściowa książki eksponuje pięć płaszczyzn teore­tycznych odpowiadających kolejnym jej rozdziałom. Obrazują one hierarchiczny układ poziomów, na których przebiega refleksja doty­cząca struktury i istoty człowieka. Poziomy te stopniowo „odsłaniają" nam spójną wizję człowieka, jaką zawarł Kępiński w ramach swojej teorii metabolizmu energetyczno-informacyjnego. Teorię tę bowiem należy uznać za kluczową dla realizowanej rekonstrukcji i logicznej wykładni poglądów autora Lęku na temat filozofii człowieka. Opisuje ona go na trzech uzupełniających się płasz­czyznach: cielesnej, psychicznej oraz duchowej. Przyporządkować je można kategoriom będącym częściami składowymi teorii metaboli­zmu energetyczno-informacyjnego, a mianowicie: metabolizmu ener­getycznego (wymiar cielesności), metabolizmu informacyjnego (psy­chika podświadoma i świadoma) oraz sumienia i zagadnień aksjolo­gicznych (wymiar duchowy).

Struktura książki rekonstruuje tę teorię, uwzględniając te trzy aspekty istoty człowieka.

W stosunkowo obszernej ilościowo literaturze polskiej poświę­conej osobie i twórczości Kępińskiego dominują artykuły o charak-

publicystycznym. Część z nich przybliża postać i znaczące watki biograficzne polskiego psychiatry, afirmując jego heroiczność • wielkość moralną, która ujawniła się w stosunku do chorych psy­chicznie, a także w obliczu śmierci.

Pokaźna liczba publikacji o Kępińskim poświęcona jest recen­zjom kolejno wydawanych jego dzieł, które stawały się swoistymi wydarzeniami" na polskim rynku wydawniczym, wywołując żywe ^cnerkusje nie tylko w kręgach profesjonalnych, czy w środowiskach uczonych humanistów, ale także wśród szerokich mas zwykłych czytelników. Brak jednak w tej obszernej literaturze pracy poświę­conej wyłącznie wątkom filozoficznym obecnym w twórczości Kę-nińskiego. Trzeba stwierdzić, że zagadnienia z zakresu filozofii człowieka, przewijające się w warstwie jawnej i ukrytej dzieł polskie­go, filozofującego psychiatry, nie zostały jeszcze ani gruntownie zba­dane ani nie doczekały się systematycznych opracowań. Problema­tyka antropologii filozoficznej Kępińskiego pozostaje nadal obszarem mało znanym.

Wśród dwustu pięćdziesięciu publikacji o Kępińskim, jakie uka­zały się do 1989 r.3, tylko nieliczne stanowią propozycję filozo­ficznej interpretacji jego poglądów. Jedyną, jak dotąd, pracą monograficzną napisaną w latach 1978-1979, a wydaną w roku 1981 jest książka uczniów i najbliższych współpracowników Kępińskiego, Andrzeja Jakubika i Jana Masłowskiego Antoni Kępiński - człowiek i dzieło. Cennym osiągnięciem tej pracy jest próba zbadania „przy­należności Kępińskiego do określonego nurtu teoretycznego"4, a w szczególności „prześledzenie wpływów psychoanalizy freudowskiej i kulturowej (K. Horney, E. Fromm, itp.) na jego twórczość". Kon­trowersyjna pozostaje teza Jakubika o „eklektycznych właściwo­ściach"5 poglądów Kępińskiego. Pisząc o jego filozofii, wspomniany autor, eksponuje w niej epistemologię, twierdząc, że zagadnienia „granic poznawalności świata i możliwości poznawczych człowieka"6 należą do kluczowych w jego twórczości.

Z innych typowo filozoficznych refleksji powstałych na bazie bezpośredniej inspiracji dziełami Kępińskiego są dwie pozycje Krzysz-

Wst(?p

Rozdział I - Metabolizm energetyczny a ludzka ficlcsnosi.'-

Rozdział II - I Faza metabolizmu informacyjnego

a podświadomość .

Rozdział III - II Faza metabolizmu informacyjncso

a świadomość

Rozdział IV - Metabolizm eucrgetyczno-informacyjny

a sumienie.

Rozdział V - Sumienie a rozwój duchowy człowieka.

Rola psychoterapii w tym procesie.

Zakończenie

1-iiblio^Tafia


Opinie o produkcie
Opinie o produkcie

Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl